องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

         เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางมายังตำบลและ

  1. จัดระบบและพัฒนาข้อมูลเกี่ยวข้อง เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว
  2. ให้บริการในการแจ้งบอกเส้นทางและที่พัก
  3. ดำเนินการด้านอื่นๆเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลและ

ติดต่อได้ที่หมายเลข 054-718155

-           คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ ศูนย์ท่องเที่ยว (คลิกเพื่ออ่านต่อ Pdf )

-           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ (คลิกเพื่ออ่านต่อ  Pdf )                                                                                                           ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  (รายละเอียดเพิ่มเติม)  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

(รา

 

 

พระธาตุภูเพียง

DSC 3768

งานประเพณีปีใหม่ม้ง  บ้านน้ำสอด  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

DSC 3491

DSC 0978

DSC 0992

DSC 3481

สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ  นาขั้นบันไดบริเวณบ้านทุ่งอ้าว  หมู่ที่  1  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

DSC 9243

DSC 9248

 

 

0002

0003

 

 

0007

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051