องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

จากใจผู้บริหาร

จากใจผู้บริหาร

  manager1กราบ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลและที่เคารพรักทุกท่าน  กระผม นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ  ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลและทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้  โอกาสกระผมได้เข้ามารับใช้ ท่านในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ  กระผมขอเรียนว่าจะพยายาม  ตั้งใจพัฒนาตำบลและให้ดีที่สุด สมกับที่ทุกๆ ท่านได้ให้ความไว้วางใจ  ซึ่งขณะนี้ การบริหารงานของเรา กำลังดำเนินไปด้วยดี โดยได้รับ การสนับสนุนของทีมงานบริการ สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ และฝ่ายท้องที่ที่ให้การสนับสนุนให้กำลังใจในการทำงานของกระผมด้วยดีตลอดมา
     องค์การบริหารส่วนตำบลและได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความ  สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย   องค์การบริหารส่วนตำบลและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  เพื่อนำมาพัฒนา  ตำบลของเราต่อไป   กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราชาวตำบลและ จะรู้รักสามัคคี ดำเนินชีวิต   ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่คู่เคียงกันด้วยความสงบสุขในสังคมกระผมขอน้อมนำ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน  สากลโลกที่ทุกๆ ท่านนับถือ จงดลบัลดาลและอำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวตำบลและทุกๆ ท่านประสบความสุข ความเจริญตลอดไป ขอบคุณครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051