องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย tambonlae 281
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เขียนโดย tambonlae 359
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและ เขียนโดย tambonlae 218
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ เขียนโดย tambonlae 223
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เขียนโดย tambonlae 268
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย tambonlae 116
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย tambonlae 102
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย tambonlae 147
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย tambonlae 188
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย tambonlae 156

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051