องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สภา

 

 

 

 

 

 


นายสุรินทร์ สะสม
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

 

   
     
   

   

   

      
   

     
     

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051