ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานโครงการวางท่อประปาภูเขา PVC (จากฝายต้นน้ำ-หมู่บ้าน)น้ำสอด หมู่ที่ 8 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ