ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ